İstanbul 23°C
17 Ekim 2017 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Darbe komisyonu isimleri belirliyor
27 Mayıs 2012 Pazar 12:42

Darbe komisyonu isimleri belirliyor

Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu dinleyeceği isimleri netleştirecek.

Meclis Genel Kurulu’nda, hukuk uyuşmazlıklarının “arabuluculuk” yoluyla çözümlenmesini öngören Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısının görüşmelerine devam edilecek. Tasarıyla birlikte tazminat ve her türlü alacak davaları, iş hukuku ve tüketici hukukundan kaynaklanan davalar arabulucuya götürülebilecek. Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıklar arabuluculuk yoluyla çözülebilecek.

 

-GENSORUNUN TARİHİ PAZARTESİ BELLİ OLACAK-

AKP, CHP’nin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında verdiği gensoru önergesinin hangi gün görüşüleceğine 28 Mayıs Pazartesi günü yapacağı toplantıda karar verecek.
Genel Kurul’da, Sayıştay’da boş bulunan üyeliklere de seçim yapılacak.

 


-3. YARGI PAKETİ ADALET KOMİSYONUNDA-

30 Mayıs Çarşamba günü toplanacak Meclis Adalet Komisyonu’nda, 3. Yargı Paketi olarak bilinen Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edilecek.

 

-BİLİŞİM VE İNTERNET ARAŞTIRMA KOMİSYONU-

29 Mayıs Salı günü toplanacak olan Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu’nda, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü yetkilileri; Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı ile Ulusal Bilgi Güvenliği Kanun Tasarısı çalışmaları hakkında bir sunum yapacak. Ayrıca Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkilileri; Siber Suç Sözleşmesi ile ilgili çalışmalar hakkında, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yetkilileri de; Uluslararası Yargı Ağı Projesi (UYAP)’a ilişkin çalışmalar ile söz konusu projenin Türkiye’ye katkıları, bu proje ile ilgili problemler ve çözüm önerileri hakkında sunum yapacak.
Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu’nun 30 Mayıs Çarşamba yapacağı toplantıda ise Maliye Bakanlığı yetkililerinin; bilişim teknolojileri ile internetin maliye ve gelir politikaları üzerindeki etkisi, internetin ekonomiye etkisi, elektronik ticaret ve bu konulara ilişkin fırsatlar, riskler ve çözüm önerileri hakkındaki sunumu ile Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yetkililerinin; internet aracılığıyla işlenen suçlar, bilişim teknolojilerinin mali suçlar üzerindeki etkisi, bu suçların ekonomiye etkisi ve bu konulara ilişkin riskler ve çözüm önerileri hakkındaki sunumu bulunuyor. Ayrıca Merkez Bankası (TCMB) yetkililerinin; bilişim teknolojilerinin ekonomiye etkileri ve bu konuya ilişkin fırsatlar, riskler ve çözüm önerileri hakkındaki sunumu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetkililerinin; internetin ekonomiye katkıları, elektronik ticaret ve bu konulara ilişkin fırsatlar, riskler ve çözüm önerileri hakkındaki sunumu bulunuyor.

 

-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU-

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 29 Mayıs Salı günü yapacağı toplantıda Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı görüşecek.

 

Plan ve Bütçe Komisyonu, 30 Mayıs Çarşamba günü yapacağı toplantıda da, Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını ele alacak.
Üstün Yetenekli Çocuklar Araştırma Komisyonu'nun 29 Mayıs Salı günü yapacağı toplantıda; Kalkınma Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansından, kalkınma ajanslarının genel faaliyetleri ile bu ajansların üstün yetenekli çocukların eğitilmesi ve istihdamında üstlenebilecekleri görevlerle ilgili olarak Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı'nın bilgilendirmesi yer alıyor.

Üstün Yetenekli Çocuklar Araştırma Komisyonu'nun 30 Mayıs Çarşamba günü yapacağı toplantının gündeminde Eğirim Reformu Girişimi Direktörlüğünden, üstün yetenekli çocuklarla ilgili çalışmaları, tespit ettikleri sorunlar ve çözüm önerileri hakkında Prof. Dr. Üstün Ergüder'in bilgilendirmesi bulunuyor.
KİT Komisyonu’nda, kamu iktisadi teşebbüslerinin 2009-2010 yılı hesaplarına ilişkin üst komisyon denetim programı görüşmelerine devam edilecek.

 

-TABİATI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUNU TASARISI-

31 Mayıs Perşembe günü yapılacak Çevre Komisyonu toplantısında, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı bulunuyor.

 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı, Türkiye’nin kara, kıyı, sucul ve deniz alanlarındaki ulusal ve uluslararası öneme sahip tabii değerlerin, biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın muhafazası ile koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilirliğine ilişkin usul ve esasların belirlenmesini amaçlıyor.
Bakanlık canlı ve cansız tabii varlıkların ve tabii bitki ve hayvan türlerinin belli popülasyonlarının, yaşama alanlarının ve yaşama birliklerinin sürekli olarak güvenliğini sağlamak ve karşılıklı ekolojik etkileşimlerini iyileştirmek, korumak ve geliştirmek amacıyla tabiatı koruma ağı oluşturacak. Tabiatı koruma ağına dâhil edilen alanlar; koruma amaçlı sözleşmeler, tahsis, kamulaştırma ve takas yapılması, intifa hakkı veya irtifak hakkı tesis edilmesi ya da diğer tedbirler alınması suretiyle teminat altına alınacak.

-ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KURULU-

 

Tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli kararları almak üzere Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kurulu kurulacak.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kuruluna gerekli mahalli çalışmaları yapmak ve uzun devreli gelişme planının hazırlanmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak üzere mahalli biyolojik çeşitlilik kurulları oluşturulacak.

 

-TABİATI KORUMA BİLİM HEYETİ-

Yapılacak bilimsel çalışmaları belirlemek, yönlendirmek ve izlemek amacıyla Bakanlığın koordinatörlüğünde, danışma organı niteliğinde Tabiatı Koruma Bilim Heyeti kurulacak.

 

-KORUNAN ALAN STATÜLERİ-

Korunan alan statüleri ise şöyle olacak: Gen koruma alanı, habitat ve tür koruma alanı, milli park, özel çevre koruma bölgesi, özel korunan alan, peyzaj koruma alanı, sulak alan bölgesi, tabiat alanı, tabiatı koruma alanı, tabiat parkı, yaban hayatı geliştirme sahası, yaban hayatı koruma sahası.
Korunan alanlar, planlar ile mutlak koruma bölgesi, ekolojik etkilenme bölgesi ve sınırlı kullanım bölgesi olarak bölgelere ayrılabilecek.

 

-KAMULAŞTIRMA VE TAKAS-

Korunan alan sınırları içinde kalan yerlerdeki gerçek ve tüzelkişilere ait taşınmazlar, gerekli görüldüğünde, ilgili mevzuata göre Bakanlıkça kamulaştırılacak. Bu amaç için Bakanlık bütçesine gerekli ödenek konulacak.
Bu Kanun uyarınca onaylanan planlarla kesin kullanma yasağı getirilen korunan alanlarda bulunan gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetindeki taşınmazlar, malikinin başvurusu üzerine Hazineye, belediyelere ve il özel idarelerine ait taşınmazlarla tarafların rızası ile takas edilebilecek.

 

-YÖRE HALKININ HAKLARI-

Korunan alanlarda geleneksel olarak üretilen ürünlerin geliştirilmesine, üretilmesine, belgelendirilmesine, mahallinde pazarlanmasına ve satışına öncelik verilecek. Bakanlık bu konuda gerekli tedbirleri alacak.

 

-TÜRLERİN VE TABİİ YAŞAMA ALANLARININ KORUNMASI VE EKOLOJİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ-

Korunması gereken yabani bitki ve hayvan türleri ile yaşama ortamlarını korumak, planlamak, yönetmek, geliştirmek ve izlemek için Bakanlıkça gerekli tedbirler alınacak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak.

 

Korunması gereken yabani bitki ve hayvan türleri ile yaşama ortamları ile ilgili plan, proje ve faaliyetlerin muhtemel etkileri için ekolojik etki değerlendirmesi yaptırılacak.

-ÖZEL OLARAK KORUNAN YABANİ BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİ VE YAŞAMA ALANLARI-

 

Nesli tehlike altında, nadir, dar yayılışlı, dar yayılışlı endemik, relikt (soyu tükenmekte olan canlılar), tehdit altında, hassas ve gösterge türler tabii yaşama alanlarında özel olarak korunacak. Bu türlerin yaşadığı alanların korunmasına öncelik verilecek. Göçmen türlerin ülke sınırları içinde bulunan göç yolları, konaklama, geceleme, kışlama, tüy dökme, üreme ve kuluçkaya yatma yerleri her türlü tahribe karşı koruma altına alınacak

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
» Qatar Insurance, yeni piyasalara odaklanıyor» İran bankalarına Avrupa'dan kredi akıyor» Çimento devi Lafarge’dan IŞİD’e haraç!» YÖK'ten 'sınavsız üniversite' açıklaması!» İŞKUR üzerinden büyük vurgun!» 'Üç beş salon teröristi' içeriye böyle sızmış» Erdoğan açıkladı: Asker göndereceğiz» İşte ByLock üzerinden gönderdiği mesajlar!» F.Bahçeli futbolcunun tweeti ortalığı karıştırdı» Apple'da iPhone 8 hayal kırıklığı» İcralık olan Mardan otel, satışlarını durdurdu» İhtarname çekti: 3.5 milyon Euro'mu ödeyin» Taşgetiren, ‘Şebeke var’ dedi, ayrıldı» Suriye sınırındaki duvar bitiyor» Kayaşehir konutlarına rekor başvuru» Ali Koç, uzun süren sessizliğini bozuyor» Tren gecikirse yolcu tazminat alacak» Artık otomobiller de 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takacak» 'Filipinler'deki barış sürecinde son aşamadayız'» Amazon.com 'Türk ev tekstili' için geldi» Yeniden yapılandırmada 2. taksit hatırlatması» Üniversite sınav sistemi de sil baştan değişiyor» Bayık'a operasyonu ABD engelledi!» Seçim tarihi değişecek mi? » Zorunlu olacak! Tüm şirketler çalıştıracak...» Eski bakan Bayraktar gaza bastı» Putin'den kritik dolar hamlesi» Arakanlı Müslümanları bu kez de sel vurdu» 2023’e beş kala eğitim sistemimiz» KOSGEB'den işletmelere 2 yeni destek» Katar Gaz ile LNG anlaşması imzaladı» Adil kullanımı ve taahhütü kaldırdı» O uçak Erdoğan'ın uçağını düşürecekti» Türkiye 10 yıla kalmadan işçi ithal edecek» 20 bin öğretmen atanacak» Çeyizlerini 'acıdan' çıkarıyorlar» ABD'den PKK/PYD'ye zırhlı araç sevkiyatı» Cumhurbaşkanlığı hesabından Macron'a ince mesaj» S-400'ler oraya yerleştirilecek!» Her okula ayrı TEOG... İşte yeni model...» Türk devinin tamamı satıldı» Rus devine 2 milyar dolarlık şok dava» Şeker Piliç'in dev tesisi icradan satılacak» Üniversite sınavları da kalkıyor mu?» MÜSİAD iş dünyasını New York’ta buluşturuyor» ÖZGÜR KUDÜS'Ü ÇİZİYORUZ!» BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN ‘İYİ’ FORMÜLÜ» Düğününde, katledilen arkadaşlarını unutmadı» Bakan Fakıbaba'dan fındık açıklaması» Eşini okutmak için atıldığı ticarette patron oldu
FACEBOOK

HAVA DURUMU
Ankara
5 / 20 °C
İzmir
14 / 28 °C
Antalya
16 / 30 °C
Adana
13 / 31 °C
Konya
5 / 17 °C