İstanbul 6°C
18 Ocak 2018 Perşembe
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Darbe komisyonu isimleri belirliyor
27 Mayıs 2012 Pazar 12:42

Darbe komisyonu isimleri belirliyor

Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu dinleyeceği isimleri netleştirecek.

Meclis Genel Kurulu’nda, hukuk uyuşmazlıklarının “arabuluculuk” yoluyla çözümlenmesini öngören Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısının görüşmelerine devam edilecek. Tasarıyla birlikte tazminat ve her türlü alacak davaları, iş hukuku ve tüketici hukukundan kaynaklanan davalar arabulucuya götürülebilecek. Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıklar arabuluculuk yoluyla çözülebilecek.

 

-GENSORUNUN TARİHİ PAZARTESİ BELLİ OLACAK-

AKP, CHP’nin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında verdiği gensoru önergesinin hangi gün görüşüleceğine 28 Mayıs Pazartesi günü yapacağı toplantıda karar verecek.
Genel Kurul’da, Sayıştay’da boş bulunan üyeliklere de seçim yapılacak.

 


-3. YARGI PAKETİ ADALET KOMİSYONUNDA-

30 Mayıs Çarşamba günü toplanacak Meclis Adalet Komisyonu’nda, 3. Yargı Paketi olarak bilinen Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edilecek.

 

-BİLİŞİM VE İNTERNET ARAŞTIRMA KOMİSYONU-

29 Mayıs Salı günü toplanacak olan Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu’nda, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü yetkilileri; Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı ile Ulusal Bilgi Güvenliği Kanun Tasarısı çalışmaları hakkında bir sunum yapacak. Ayrıca Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkilileri; Siber Suç Sözleşmesi ile ilgili çalışmalar hakkında, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yetkilileri de; Uluslararası Yargı Ağı Projesi (UYAP)’a ilişkin çalışmalar ile söz konusu projenin Türkiye’ye katkıları, bu proje ile ilgili problemler ve çözüm önerileri hakkında sunum yapacak.
Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu’nun 30 Mayıs Çarşamba yapacağı toplantıda ise Maliye Bakanlığı yetkililerinin; bilişim teknolojileri ile internetin maliye ve gelir politikaları üzerindeki etkisi, internetin ekonomiye etkisi, elektronik ticaret ve bu konulara ilişkin fırsatlar, riskler ve çözüm önerileri hakkındaki sunumu ile Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yetkililerinin; internet aracılığıyla işlenen suçlar, bilişim teknolojilerinin mali suçlar üzerindeki etkisi, bu suçların ekonomiye etkisi ve bu konulara ilişkin riskler ve çözüm önerileri hakkındaki sunumu bulunuyor. Ayrıca Merkez Bankası (TCMB) yetkililerinin; bilişim teknolojilerinin ekonomiye etkileri ve bu konuya ilişkin fırsatlar, riskler ve çözüm önerileri hakkındaki sunumu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetkililerinin; internetin ekonomiye katkıları, elektronik ticaret ve bu konulara ilişkin fırsatlar, riskler ve çözüm önerileri hakkındaki sunumu bulunuyor.

 

-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU-

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 29 Mayıs Salı günü yapacağı toplantıda Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı görüşecek.

 

Plan ve Bütçe Komisyonu, 30 Mayıs Çarşamba günü yapacağı toplantıda da, Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını ele alacak.
Üstün Yetenekli Çocuklar Araştırma Komisyonu'nun 29 Mayıs Salı günü yapacağı toplantıda; Kalkınma Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansından, kalkınma ajanslarının genel faaliyetleri ile bu ajansların üstün yetenekli çocukların eğitilmesi ve istihdamında üstlenebilecekleri görevlerle ilgili olarak Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı'nın bilgilendirmesi yer alıyor.

Üstün Yetenekli Çocuklar Araştırma Komisyonu'nun 30 Mayıs Çarşamba günü yapacağı toplantının gündeminde Eğirim Reformu Girişimi Direktörlüğünden, üstün yetenekli çocuklarla ilgili çalışmaları, tespit ettikleri sorunlar ve çözüm önerileri hakkında Prof. Dr. Üstün Ergüder'in bilgilendirmesi bulunuyor.
KİT Komisyonu’nda, kamu iktisadi teşebbüslerinin 2009-2010 yılı hesaplarına ilişkin üst komisyon denetim programı görüşmelerine devam edilecek.

 

-TABİATI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUNU TASARISI-

31 Mayıs Perşembe günü yapılacak Çevre Komisyonu toplantısında, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı bulunuyor.

 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı, Türkiye’nin kara, kıyı, sucul ve deniz alanlarındaki ulusal ve uluslararası öneme sahip tabii değerlerin, biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın muhafazası ile koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilirliğine ilişkin usul ve esasların belirlenmesini amaçlıyor.
Bakanlık canlı ve cansız tabii varlıkların ve tabii bitki ve hayvan türlerinin belli popülasyonlarının, yaşama alanlarının ve yaşama birliklerinin sürekli olarak güvenliğini sağlamak ve karşılıklı ekolojik etkileşimlerini iyileştirmek, korumak ve geliştirmek amacıyla tabiatı koruma ağı oluşturacak. Tabiatı koruma ağına dâhil edilen alanlar; koruma amaçlı sözleşmeler, tahsis, kamulaştırma ve takas yapılması, intifa hakkı veya irtifak hakkı tesis edilmesi ya da diğer tedbirler alınması suretiyle teminat altına alınacak.

-ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KURULU-

 

Tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli kararları almak üzere Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kurulu kurulacak.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kuruluna gerekli mahalli çalışmaları yapmak ve uzun devreli gelişme planının hazırlanmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak üzere mahalli biyolojik çeşitlilik kurulları oluşturulacak.

 

-TABİATI KORUMA BİLİM HEYETİ-

Yapılacak bilimsel çalışmaları belirlemek, yönlendirmek ve izlemek amacıyla Bakanlığın koordinatörlüğünde, danışma organı niteliğinde Tabiatı Koruma Bilim Heyeti kurulacak.

 

-KORUNAN ALAN STATÜLERİ-

Korunan alan statüleri ise şöyle olacak: Gen koruma alanı, habitat ve tür koruma alanı, milli park, özel çevre koruma bölgesi, özel korunan alan, peyzaj koruma alanı, sulak alan bölgesi, tabiat alanı, tabiatı koruma alanı, tabiat parkı, yaban hayatı geliştirme sahası, yaban hayatı koruma sahası.
Korunan alanlar, planlar ile mutlak koruma bölgesi, ekolojik etkilenme bölgesi ve sınırlı kullanım bölgesi olarak bölgelere ayrılabilecek.

 

-KAMULAŞTIRMA VE TAKAS-

Korunan alan sınırları içinde kalan yerlerdeki gerçek ve tüzelkişilere ait taşınmazlar, gerekli görüldüğünde, ilgili mevzuata göre Bakanlıkça kamulaştırılacak. Bu amaç için Bakanlık bütçesine gerekli ödenek konulacak.
Bu Kanun uyarınca onaylanan planlarla kesin kullanma yasağı getirilen korunan alanlarda bulunan gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetindeki taşınmazlar, malikinin başvurusu üzerine Hazineye, belediyelere ve il özel idarelerine ait taşınmazlarla tarafların rızası ile takas edilebilecek.

 

-YÖRE HALKININ HAKLARI-

Korunan alanlarda geleneksel olarak üretilen ürünlerin geliştirilmesine, üretilmesine, belgelendirilmesine, mahallinde pazarlanmasına ve satışına öncelik verilecek. Bakanlık bu konuda gerekli tedbirleri alacak.

 

-TÜRLERİN VE TABİİ YAŞAMA ALANLARININ KORUNMASI VE EKOLOJİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ-

Korunması gereken yabani bitki ve hayvan türleri ile yaşama ortamlarını korumak, planlamak, yönetmek, geliştirmek ve izlemek için Bakanlıkça gerekli tedbirler alınacak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak.

 

Korunması gereken yabani bitki ve hayvan türleri ile yaşama ortamları ile ilgili plan, proje ve faaliyetlerin muhtemel etkileri için ekolojik etki değerlendirmesi yaptırılacak.

-ÖZEL OLARAK KORUNAN YABANİ BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİ VE YAŞAMA ALANLARI-

 

Nesli tehlike altında, nadir, dar yayılışlı, dar yayılışlı endemik, relikt (soyu tükenmekte olan canlılar), tehdit altında, hassas ve gösterge türler tabii yaşama alanlarında özel olarak korunacak. Bu türlerin yaşadığı alanların korunmasına öncelik verilecek. Göçmen türlerin ülke sınırları içinde bulunan göç yolları, konaklama, geceleme, kışlama, tüy dökme, üreme ve kuluçkaya yatma yerleri her türlü tahribe karşı koruma altına alınacak

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
» Türk sinemasına milyonluk destek» Ayasofya'nın tarihi ikonalarına konsevasyon» Arkadaşları Münir Özkul'u anlattı» Mobilyadan 2,7 milyar dolarlık ihracat» Bozkırın ortasından 126 ülkeye silo ihracatı» Yerel kanallara indirim müjdesi» TSK'nın fındığı TMO'dan » KOSGEB sayesinde işinin patronu oldu» Ayakkabı ihracatında rekor bekleniyor» 6 yıl sonra Türkiye'den Avrupaya ihracat» Afrikalı yetimler için gönüllüler aranıyor» FETÖ'yle, CHP'nin söylemi örtüşüyor» Terörist başının yeğeni yakalandı!» THY'den dev anlaşma! » Çöpler 'Akbil'i dolduracak » Uçaklar 193 milyon kişiyi taşıdı!» ABD polisi 987 kişiyi katletti» 'Milyoner'ler çoğaldı» Enerjide 30 milyar dolarlık tasarruf » TTK'den 'Fatih' açıklaması» Başbakan'dan baba vahşeti için inceleme» 80 bin kişi göçe zorlandı!» Cenk Tosun İngiliz devine gidiyor!» Tillerson: "Nükleer anlaşmayı muhafaza etmeye çalışıyoruz"» Münir Özkul hayatını kaybetti!» 'Türkiye 72 ülke arasında 50. sırada!'» 'Fahreddin Paşa, kahraman bir askerimizdir'» Belediye çalışmasında türbe bulundu» TARSİM'in kapsamı genişletildi» TürkAkım, baharda Türkiye kıyılarında» Japonya'dan, K. Kore'ye baskı kararı» Avusturya'da 'Türk bebek' ırkçılığı» Suriye'de 2017'de 42 gazeteci öldü» FETÖ sanığı avukat itirafçı oldu» Yüzbaşı Akın adliyede» AK Partili eski milletvekillere görev» BMGK, İran için toplanıyor» Taşeron işçilere uyarı! » Terim, ilk transferini yapıyor» Aykut Erdoğdu'dan 'Hazinedar' çarkı» Küresel piyasalar 'istihdam raporu'nu bekliyor » Avusturya ile Kanada'yla 'Gençlik Köprüsü'» Dolar güne yükselişle başladı» Borsa güne yükselişle başladı» HDP Genel Merkezinde darp ettiler! » Teklifi kabul ettiler! Görüşme olacak» Çin'den 'yetenekli' yabancılara 10 yıllık vize» Erdoğan'dan önemli açıklamalar!» Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanacak!» Erdoğan'dan Fransız basınına açıklama
HAVA DURUMU
Ankara
-2 / 7 °C
İzmir
-3 / 9 °C
Antalya
5 / 17 °C
Adana
6 / 16 °C
Konya
-3 / 10 °C