İstanbul 14°C
14 Kasım 2018 Çarşamba
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Para biriktirene devletten 3000 lira
27 Ocak 2013 Pazar 08:55

Para biriktirene devletten 3000 lira

Groupama Genel Müdürü Ramazan Ülger, devletin BES'te yüzde 25'lik katkısının 3 bin liraya kadar yükseleceğini belirtti.Devletin tüm bi­rey­sel emek­li­lik ka­tı­lım­cı­la­rı­na, bi­rey­sel emek­li­li­ğin teş­vik edil­me­si ama­cıy­la ya­pa­ca­ğı yüz­de 25’lik des­tek­le il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Gro­upa­ma Ge­nel Mü­dü­rü Ra­ma­zan Ül­ger, Bi­rey­sel Emek­li­lik Sis­te­mi­’nin (BES), Tür­ki­ye­’de ye­ni sa­yı­la­bi­le­cek bir uy­gu­la­ma ol­ma­sı­na rağ­men hız­lı ge­li­şi­mi­ni sür­dür­dü­ğü­nü be­lirt­ti.

YILDA YAKLAŞIK 3 BİN LİRA DESTEK VERİLECEK

Ül­ke­miz­de­ki top­lam ça­lı­şan iş gü­cü­nün yak­la­şık 26 mil­yon ki­şi ol­du­ğu dü­şü­nül­dü­ğün­de, BE­S’­in ça­lı­şan­la­rın %11’i­ne ulaş­tı­ğı­nı da vur­gu­la­yan Ül­ger, “Ya­ni he­nüz sis­te­me gir­me­yen yüz­de 90‘lık bir ke­sim var. Es­ki ver­gi dü­zen­le­me­le­ri çer­çe­ve­sin­de sis­tem­de­ki ki­şi­le­rin sa­de­ce üç­te bi­ri­nin ver­gi avan­ta­jı­nı kul­lan­dı­ğı dü­şü­nül­dü­ğün­de BE­S’­te ‘Dev­let Kat­kı­sı­’ çok olum­lu yön­de atıl­mış bir adım­dır. Özü iti­ba­riy­le si­ya­sı ira­de ta­sar­ruf yap­mak is­te­yen her va­tan­da­şın ce­bi­ne bu­gün­kü yıl­lık top­lam as­ga­ri üc­ret tu­ta­rı dik­ka­te alın­dı­ğın­da, yıl­da yak­la­şık 3.000 li­ra koy­ma­ya ha­zır ol­du­ğu­nu ya­sa ile dü­zen­le­miş­tir.

Bun­dan son­ra­sın­da bi­ri­ken ve bi­ri­ke­cek fon­la­rın ge­ti­ri­le­ri önem ka­za­na­cak­tır. Bu çer­çe­ve­de fark­lı fon al­ter­na­tif­le­ri­nin ka­tı­lım­cı­la­ra su­nul­ma­sı, ör­ne­ğin al­tın gi­bi em­ti­ala­ra ya­tı­rım ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak fon­la­rın ku­ru­la­bil­me­si sis­te­mi da­ha ca­zip ha­le ge­ti­re­cek­tir. Ay­rı­ca, ana­pa­ra ga­ran­ti­li fon­lar ile gay­ri­men­kul ya­tı­rım or­tak­lık­la­rı­na ya­tı­rım ya­pı­la­bil­me­si gi­bi ko­nu­la­rın so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı sis­te­min ge­liş­me­si­ne önem­li fay­da­lar sağ­la­ya­cak­tır” şek­lin­de ko­nuş­tu.

YÜZDE 25 DEVLET KATKISI

Dev­let, Bireysel emeklilikte ka­tı­lım­cı­nın öde­di­ği kat­kı pay­la­rı­nın % 25’i ora­nın­da kat­kı öde­me­si ya­pa­cak, an­cak ka­tı­lım­cı­nın ala­bi­le­ce­ği dev­let kat­kı­sı tu­ta­rı il­gi­li yı­la ait bir yıl­lık brüt as­ga­ri üc­ret tu­ta­rı­nın % 25’i­ni ge­çe­me­ye­cek. Sis­tem­den ay­rıl­ma du­ru­mun­da dev­let kat­kı­sı için bir ha­ke­diş uy­gu­la­ma­sı bu­lu­nu­yor. Ka­tı­lım­cı, sis­tem­den emek­li­li­ğe hak ka­za­na­rak ay­rıl­ma­sı ha­lin­de, dev­let kat­kı­sı he­sa­bın­da­ki tu­ta­rın ta­ma­mı­na hak ka­za­nı­yor. Sis­tem­den ilk 3 yıl için­de ay­rı­lın­ma­sı ha­lin­de dev­let kat­kı­sı­na hak ka­za­nı­la­maz­ken, 3. yıl so­nun­da % 15’i­ne, 6. yıl so­nun­da % 35’i­ne ve 10. yıl so­nun­da % 60’ı­na hak ka­za­nı­la­cak.

Sİstemde, şirketlerin katkı payları üzerinde yapabileceği kesinti oranlarında katılımcı lehine ciddi indirimler söz konusu. İndirimlerin, katılımcıların birikimlerinin büyüme hızını yükseltmesi ve sistemdeki fon büyüklüğü artışına da olumlu etki yapması bekleniyor.
 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
» "Yeni yönetim sistemiyle tek vesayet makamı millet olacak"» İsveçli papazın Müslümanlarla ilgili paylaşımı rekor kırdı» Bahçeli: Senaryo aynı, hedefler farklı» "Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak"» "Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi olacak"» Eren Erdem'in açıklamalarına ilişkin soruşturma başlatıldı» Gebze-Halkalı banliyö hattının açılış tarihi belli oldu» Bozdağ'dan döviz değerlendirmesi» Muharrem İnce, diğer cumhurbaşkanı adaylarına bağışta bulundu» Türkiye'nin ilk F-35 savaş uçağı uçuş testinde» AK Parti'nin ilk mitinginin yeri ve tarihi belli oldu» Borsa İstanbul Grubu'ndan döviz hamlesi» 'Gençlere güvenilen bir ülkede yaşamak gurur verici'» Saadet'ten İstanbul'a iddialı liste» İsrail'in katliamları ile ilgili dosya UCM'ye teslim edildi» TDV 55 bin Kur'an-ı Kerim dağıtacak» Kaset kumpası firarî sanığı yakalandı» Yemek kartında yeni dönem başladı» "Kudüs-ü Şerif'teki haklarımızdan taviz vermemekte kararlıyız"» Denizbank satıldı!» ÖSYM, 20 yıllık sınav arşivini erişime açtı» İzmir'deki FETÖ davasında karar» CHP'li Eren Erdem hakkındaki iddianame kabul edildi» 'Suriye'nin toprak bütünlüğü korunacak'» CHP'nin milletvekili adayları belirlendi» Güneş gözlüğüne milyon dolarlar harcadık» Altının gramı haftaya rekorla başladı» Milletvekili aday listelerinde bugün son gün» 'Konut satışları gelecek aydan itibaren yükselişe geçecek'» Orhanlı gişelerindeki olaylara ilişkin dava: 57 sanığa müebbet» Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye 'Gülen' yanıtı» Yenikapı'da 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi düzenleniyor» Altis Resort Hotel doğayı ve lüksü bir arada sunuyor » 'Kudüs herhangi bir şehir değil'» Türk sinemasına milyonluk destek» Ayasofya'nın tarihi ikonalarına konsevasyon» Arkadaşları Münir Özkul'u anlattı» Mobilyadan 2,7 milyar dolarlık ihracat» Bozkırın ortasından 126 ülkeye silo ihracatı» Yerel kanallara indirim müjdesi» TSK'nın fındığı TMO'dan » KOSGEB sayesinde işinin patronu oldu» Ayakkabı ihracatında rekor bekleniyor» 6 yıl sonra Türkiye'den Avrupaya ihracat» Afrikalı yetimler için gönüllüler aranıyor» FETÖ'yle, CHP'nin söylemi örtüşüyor» Terörist başının yeğeni yakalandı!» THY'den dev anlaşma! » Çöpler 'Akbil'i dolduracak » Uçaklar 193 milyon kişiyi taşıdı!
HAVA DURUMU
Ankara
-4 / 10 °C
İzmir
4 / 18 °C
Antalya
8 / 25 °C
Adana
8 / 23 °C
Konya
-3 / 9 °C